Có lần thấy ad nói đăng tin tuyển dụng thì vào trang nào nhỉ, h muốn đăng mà chẳ…

Có lần thấy ad nói đăng tin tuyển dụng thì vào trang nào nhỉ, h muốn đăng mà chẳng biết vào đâu?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

One thought on “Có lần thấy ad nói đăng tin tuyển dụng thì vào trang nào nhỉ, h muốn đăng mà chẳ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *