Có bạn nào làm kt ngân hàng tính giúp mình .mỗi năm gửi 12 triệu,gửi…

Có bạn nào làm kt ngân hàng tính giúp mình .mỗi năm gửi 12 triệu,gửi trong 30năm,lãi xuất 7%, lãi sẽ ko rút mà gộp vào tiền gửi .sau 30 năm tổng tiền nhận được bn?’ngày xưa học môn tài chính ngân hàng có công thức mà jo quên rồi tính thủ công thì hại não quá.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Có bạn nào làm kt ngân hàng tính giúp mình .mỗi năm gửi 12 triệu,gửi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *