Các anh chị cho em hỏi chút. Công ty em lắp đặt hệ thống điều hòa văn phòng gồm…

Các anh chị cho em hỏi chút. Công ty em lắp đặt hệ thống điều hòa văn phòng gồm 9 điều hòa trị giá 234tr (26tr/cái)+ công lắp đặt và các phụ kiện đi kèm là 326tr. Vậy hệ thống điều hòa này em có được ghi nhận làm TSCĐ không hay chỉ được hạch toán là công cụ dụng cụ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

16 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút. Công ty em lắp đặt hệ thống điều hòa văn phòng gồm…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *