Các anh chị, các bạn cho em hỏi, bên em có thuê bên dịch vụ kế toán họ hạch toán…

Các anh chị, các bạn cho em hỏi, bên em có thuê bên dịch vụ kế toán họ hạch toán và làm sổ sách, sổ sách thì in ra rồi, nhưng máy tính em cài lại lên mất hết số liệu phần mềm.Vậy bjo có bắt buộc phải khổi phục lại phần mềm số liệu của các năm trước không(khi thuế vào kiểm tra họ có bắt buộc mình cung cấp không).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *