Anh/ chị cho em hỏi: cty em có nhiều hóa đơn đầu vào toàn hd bán lẻ, em sẽ hạch …

Anh/ chị cho em hỏi: cty em có nhiều hóa đơn đầu vào toàn hd bán lẻ, em sẽ hạch toán như thế nào ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 12, 2017

account_box admin

One thought on “Anh/ chị cho em hỏi: cty em có nhiều hóa đơn đầu vào toàn hd bán lẻ, em sẽ hạch …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *