Cả nhà cho em hỏi với ạ, công ty em có nhập một lô hàng 450 triệu nhưng chỉ chuy…

Cả nhà cho em hỏi với ạ, công ty em có nhập một lô hàng 450 triệu nhưng chỉ chuyển khoản thanh toán 150 triệu,300 triệu còn lại thanh toán bằng tiền mặt. Phần lô hàng thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế gtgt ,còn phần giá vốn này có được tính làm chi phí hợp lý không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 11, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với ạ, công ty em có nhập một lô hàng 450 triệu nhưng chỉ chuy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *