cả nhà cho e hỏi Công ty e có gia công cái trống để xuất khẩu sang bên Hàn quốc….

cả nhà cho e hỏi
Công ty e có gia công cái trống để xuất khẩu sang bên Hàn quốc. Vậy cho e hỏi bên cty e phải chịu những loại thuế gi ạ và thuế suất của từng loại ạ.Mong m.ng giúp em với ahm, em xs ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *