Cả nhà cho e hỏi thủ tục giải thể Cty TNHH MTV hồ sơ gồm những giấy tờ gì? . Cảm…

Cả nhà cho e hỏi thủ tục giải thể Cty TNHH MTV hồ sơ gồm những giấy tờ gì? . Cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 11, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi thủ tục giải thể Cty TNHH MTV hồ sơ gồm những giấy tờ gì? . Cảm…”

  • Xác định trước là mất nhiều thời gian. Về cơ bản bao gồm 2 nội dung chính: Phần 1: Quyết toán thuế – Phần 2: Giải thể với Sở kế hoạch đầu tư. Phần 1 là phần quan trọng nhất, phần 2 hầu như chỉ là thủ tục. Phần 1 bao gồm các bước: Quyết định giải thể -> Công văn xin giải thể -> Quyết toán thuế (bao gồm: quyết toán các sắc thuế; quyết toán hóa đơn- nếu còn thì làm hủy; xác nhận không còn nợ thuế của tổng cục hải quan (nếu có XNK)….v.v.. -> Quyết định giải thể -> TB giải thể. Sơ bộ là như vậy và quy cách thực hiện tương tự vụ báo tử ở phường Văn Miếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *