XÂY DỰNG TRANG TƯ VẤN WEBKETOAN Webketoan sẽ tiếp tục xây dựng trang tư vấn, c…

XÂY DỰNG TRANG TƯ VẤN WEBKETOAN

Webketoan sẽ tiếp tục xây dựng trang tư vấn, cung cấp toàn bộ những văn bản, hướng dẫn cần thiết nhất cho Cộng đồng kế toán. Những bài viết ngắn gọn giải quyết cụ thể vấn đề.

Hãy tham gia cùng chúng tôi, nếu bạn:
-Tinh thần làm việc nhóm, có tính cam kết cao.
-Có kiến thức tốt về kế toán, thuế.
-Làm việc online, tuân thủ kỷ luật.
-Yêu thích Webketoan, mong muốn đóng góp cho một Cộng Đồng kế toán vững chuyên môn, chân tình và thân ái. Chúng tôi xây dựng Cộng Đồng trên tinh thần phi lợi nhuận.

Quyền lợi:
-Tham gia đội ngũ xây dựng trang tư vấn, thương hiệu cá nhân xây dựng cùng Webketoan.
-Làm việc cùng một tập thể chân tình, kiến thức chuyên môn tốt, chuẩn hóa kiến thức nghề nghiệp mà bạn đang theo đuổi.

Trước mắt sẽ xây dựng đội ngũ tại TP.HCM, chuẩn hóa quy trình làm việc, sau đó sẽ mời công tác online (ở bất cứ nơi đâu).

TM. BQT Webketoan
Thanh Nam
Thành viên quản trị.

Trang tư vấn Webketoan: http://tuvan.webketoan.vn/

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

One thought on “XÂY DỰNG TRANG TƯ VẤN WEBKETOAN Webketoan sẽ tiếp tục xây dựng trang tư vấn, c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *