Mọi người cho hỏi, công ty nhập khẩu hàng ,lưu vào kho, sau đó xuất kho…

Mọi người cho hỏi, công ty nhập khẩu hàng ,lưu vào kho, sau đó xuất kho chở qua kho khách hàng bằng xe tải. Do đặc thù, mình ko thể xuất hóa đơn tại thời điểm xuất kho, mà phải chở tới kho khách hàng (1 đơn hàng nhiều khi phải chở 3,4 chuyến xe), cân lại, và kiểm tra chất lượng hàng, chốt số lượng và giá, rồi mới xuất hóa đơn. Mình muốn hỏi hàng đang đi trên đường như th của mình phải làm sao để ko bị phạt .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho hỏi, công ty nhập khẩu hàng ,lưu vào kho, sau đó xuất kho…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *