Mình gửi thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch bằng chữ ký số của công t…

Mình gửi thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch bằng chữ ký số của công ty thì nhận được thông báo như sau, giờ phải sửa ntn? giúp mình với cả nhà
”Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị Quý Doanh nghiệp những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau: Khoản 3 Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định: “Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.” Vì vậy, người xác thực chữ ký số công cộng phải là người đại diện theo pháp luật của Công ty không phải người được ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả, đề nghị doanh nghiệp lựa chọn tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ qua mạng”

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mình gửi thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch bằng chữ ký số của công t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *