Mấy anh chị ơi cho e hỏi vấn đề kế toán này với ạ. Em làm kế toán tổng hợp cho c…

Mấy anh chị ơi cho e hỏi vấn đề kế toán này với ạ. Em làm kế toán tổng hợp cho công ty nhưng từ khi kế toán thuế nghỉ e kiêm luôn làm báo cáo thuế. Cty e làm báo cáo thuế theo quý, quý 1 và quý 2 e đã nộp báo cáo xong. Quý 2 có phát sinh thuế nên đã nộp tiền thuế xong. Tới hôm nay e mới phát hiện có 1 hóa đơn đầu vào không phải xuất cho công ty e nhưng e đã nhầm nên khai luôn vào báo cáo thuế quý 1. Bây giờ e phải làm điều chỉnh như thế nào các anh chị giúp e với ạ. E cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mấy anh chị ơi cho e hỏi vấn đề kế toán này với ạ. Em làm kế toán tổng hợp cho c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *