Các anh chị cho em hỏi nếu Doanh Nghiệp mình bán hàng và xuất hóa đơn GTGT cho k…

Các anh chị cho em hỏi nếu Doanh Nghiệp mình bán hàng và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng. Đối với những khách hàng mà mình xuất hóa trên mỗi tờ hóa đơn đều dưới 20 triệu thì có cần bắt buộc ký hợp đồng mua bán bằng văn bản không , hay chỉ những hóa đơn trên 20 triệu mới bắt buộc cần hợp đồng bằng văn bản ạ? Và những hóa đơn trên 20 triệu có cần bắt buộc phải có những giấy tờ kèm theo hợp đồng và hóa đơn gtgt như: báo giá, phụ lục hợp đồng, đơn dặt hàng, bb giao nhận, bb thanh lý …không ạ? Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 10, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi nếu Doanh Nghiệp mình bán hàng và xuất hóa đơn GTGT cho k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *