Em chào các bác Em mới vào làm cty truyền thông, chị KTT yêu cầu em lập dự toán …

Em chào các bác
Em mới vào làm cty truyền thông, chị KTT yêu cầu em lập dự toán ngân sách cho mỗi dự án mà em chưa biết phải gạch đầu mục những chi phí gì và phải phân bổ ra làm sao nữa? Hepl me pls 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *