Công ty em bán than, mọi người có kinh nghiệm, em trao đổi với ah: 1. Xuâ…

Công ty em bán than, mọi người có kinh nghiệm, em trao đổi với ah:
1. Xuất kho 1500 tấn, tới khách hàng cân lại còn 1450 tấn. Do hao hụt trên đường,…bản chất ngành than nó vậy không phải lỗi của ai cả. Giờ em phải ghi hóa đơn 1450 còn xuất kho số lượng,tính giá thành thì ghi thế nào ah?
2. Trong kho cũng có hao hụt, sau này sẽ có trường hợp trong kho không còn, nhưng trên sổ còn khối lượng….em nên làm gì để giảm thiểu tình trạng này?
Cảm ơn anh chị em đã ghé qua xem và góp ý trao đổi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 9, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Công ty em bán than, mọi người có kinh nghiệm, em trao đổi với ah: 1. Xuâ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *