Các anh chị nhà kế cho em hỏi một chút.công ty em làm về lĩnh vực cung cấp dịch …

Các anh chị nhà kế cho em hỏi một chút.công ty em làm về lĩnh vực cung cấp dịch vụ hosting và domain, google adwords.từ đầu năm đến giờ bên em có cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đã ký hợp đồng, khách hàng thanh toán chuyển khoản.tuy nhiên kế toán cũ ko xuất hóa đơn, mà bên khách hàng cũng ko hỏi về hóa đơn.đến khi e làm thì thấy khoản thanh toán đó trong tài khoản,sổ hóa đơn ko thấy xuất.giờ em có thể xuất cho khách hóa đơn ko và cần chứng từ gì kèm theo. Khách hàng em đã ký hợp đồng google adwords thời hạn 6 tháng, đến 31/7 đã hết hợp đồng.các hợp đồng khác thì là hosting đến năm sau mới hết hợp đồng ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 9, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị nhà kế cho em hỏi một chút.công ty em làm về lĩnh vực cung cấp dịch …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *