Mình đang muốn tìm hiểu về kế toán trường mầm non tư thục, có bạn na…

Mình đang muốn tìm hiểu về kế toán trường mầm non tư thục, có bạn nào đã và đang làm kế toán trường mầm non cho minh hỏi một sô kinh nghiệm về kế toán trường mầm non tư thục khác với kế toan doanh nghiệp ở điểm nào (cần lưu ý) và các loại báo cáo đối với 1 trường mầm non tư thục. Xin cám ơn các bạn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *