Dòng thuế suất gtgt em lại để ngang vs dòng cộng tiền hàng. Em đã làm thông báo …

Dòng thuế suất gtgt em lại để ngang vs dòng cộng tiền hàng. Em đã làm thông báo phát hành hđ + scan hđ mẫu qua mạng nhưng chưa nộp trực tiếp tại cct. Giờ e nộp lại thông báo phát hành + scan lại hđ mẫu_ bên em in lại ( cho dòng thuế suất gtgt xuống dưới) qua mạng rồi đi nộp trực tiếp thì có cần làm.thông báo hủy hóa đơn không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 8, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Dòng thuế suất gtgt em lại để ngang vs dòng cộng tiền hàng. Em đã làm thông báo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *