Cảnh báo về việc gia hạn chữ ký số. Hiện nay có một số đơn vị Đại Lý cung cấp Ch…

Cảnh báo về việc gia hạn chữ ký số.
Hiện nay có một số đơn vị Đại Lý cung cấp Chữ Ký Số mạo danh Cơ Quan Thuế, BHXH, Nhà cung cấp dịch vụ gửi mail hăm doạ Tạm Ngưng, Ngừng Dịch Vụ do hết hạn sử dụng Chữ Ký Số của đơn vị Chữ Ký Số Vina-ca. Thực tế các đối tượng này mua dữ liệu cùi bắp nên không biết HSD của Khách hàng là ngày nào hết hạn, việc hạn sử dụng CKS của Vina-ca tới 26/11/2017 là do hết hạn giấy phép và Vina-ca sẽ cập nhật thời hạn sử dụng theo đúng hợp đồng, Anh Chị Em có thể liên hệ đầu mối nào cung cấp DV từ ban đầu hoặc liên hệ 19006276 ( 5000 đồng 1 phút ) để xác nhận hạn sử dụng. Tránh trường hợp bị trục lợi thanh toán tiền gia hạn, nhưng ko có được gia hạn đâu nhé, hoặc họ sẽ bỏ toàn bộ HSD của Khách hàng đang có để gia hạn mới.
Các Anh/Chị/Em có thể kiểm tra lại trên hợp đồng, giấy chứng nhận, hóa đơn để xác nhận thời hạn của mình, có nhiều trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ vì lợi nhuận cũng đã làm ngơ cho đối tượng Đại Lý cung cấp Dịch vụ gia hạn mà ko cảnh báo cho khách hàng là đang còn hạn sử dụng.
Test: 1 năm tặng 4 tháng, 2 năm tặng 8 tháng, 3 năm tặng 12 tháng, VD: KH đăng ký gói 1 năm tặng 4 tháng vào tháng 12/2016 thì HSD dẽ là tháng 4/2018 mới hết hạn, mặc dù trên CKS là 26/11/2017.
Trân trọng!


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *