Các anh chị cho em hỏi chút ạ —- khi công ty thay đổi địa chỉ từ phường này sa…

Các anh chị cho em hỏi chút ạ
—- khi công ty thay đổi địa chỉ từ phường này sang phường khác nhưng cùng 1 Quận thì cần làm những thủ tục giấy tờ gì với cơ quan thuế ạ.
—– Hóa đơn đang dùng đã thông bảo phát hành rồi giờ sang phường mới có cần thông báo phát hành lại không ??
—— Thủ tục trên mất khoảng bao lâu ạ.
Rất mong cả nhà giúp đỡ ạ. Em đang cần gấp !!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 8, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi chút ạ —- khi công ty thay đổi địa chỉ từ phường này sa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *