Cả nhà cho em hỏi với ạ. Cty em kinh doanh máy pos và cung cấp license cho ngân …

Cả nhà cho em hỏi với ạ. Cty em kinh doanh máy pos và cung cấp license cho ngân hàng vậy thuế áp dụng là bao nhiêu ạ. Em thì đưa vào ko chịu thuế nhưng kế toán bên mua nói ko phải vẫn tính Vat 10% . Phải là cty có kinh doanh phần mềm như fast , misa … mới dc . Còn cung cấp license vẫn xem như dịch vụ ạ. Vậy phải làm sao ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 8, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi với ạ. Cty em kinh doanh máy pos và cung cấp license cho ngân …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *