Chào các anh / chị ! Công ty em mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực may gia …

Chào các anh / chị !
Công ty em mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực may gia công quần áo. Nhưng em không biết tính giá thành trong lĩnh vực này. Cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 7, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chào các anh / chị ! Công ty em mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực may gia …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *