Khi xuất hóa đơn, có phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn không và nếu ghi thì s…

Khi xuất hóa đơn, có phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn không và nếu ghi thì sử dụng tỷ giá trên hợp đồng có đúng không?
==============
Đối với nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với chủ đầu tư tính bằng ngoại tệ có trong hợp đồng có ghi tỷ giá dự kiến quy đổi. Vậy khi xuất hóa đơn, có phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn không và nếu ghi thì sử dụng tỷ giá trên hợp đồng có đúng không?
======

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 153 năm 2010 và thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về cách lập một số tiêu thức trên hoá đơn thì trên hóa đơn, ghi theo đồng ngoại tệ đồng thời ghi cả tỷ giá quy đổi với đồng Việt nam theo tỷ giá bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Vịêt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn, chứ không phải theo tỷ giá đã ghi trong hợp đồng..

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

Nguồn:TCT
===========
06/08/17 – Hoa Nguyen .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 6, 2017

account_box admin

One thought on “Khi xuất hóa đơn, có phải ghi tỷ giá quy đổi trên hóa đơn không và nếu ghi thì s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *