Bên mình nhận được công văn yêu cầu giải trình về hồ sơ lương. Có bạn nào có kin…

Bên mình nhận được công văn yêu cầu giải trình về hồ sơ lương. Có bạn nào có kinh nghiệm trong vấn đề này ko. Share cho mình ít kinh nghiệm. Thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 6, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Bên mình nhận được công văn yêu cầu giải trình về hồ sơ lương. Có bạn nào có kin…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *