Nhờ các anh chị chỉ giúp, em nộp lại báo cáo tài chính 2014 trên HTKK 3.4.5 mà c…

Nhờ các anh chị chỉ giúp, em nộp lại báo cáo tài chính 2014 trên HTKK 3.4.5 mà cứ báo lỗi thế này là sao ạ. Thanks cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 5, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhờ các anh chị chỉ giúp, em nộp lại báo cáo tài chính 2014 trên HTKK 3.4.5 mà c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *