Mong các tiền bối giúp đỡ e. Cty e đg sử dụng phần mềm bhxh thông báo qua điện …

Mong các tiền bối giúp đỡ e.
Cty e đg sử dụng phần mềm bhxh thông báo qua điện tử…ngày 13/6 e đã báo giảm 1 lao động nghỉ thai sản…và bây giờ e cần lm những thủ tục gì để ng lao động lãnh bảo hiểm thai sản ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mong các tiền bối giúp đỡ e. Cty e đg sử dụng phần mềm bhxh thông báo qua điện …”

  • Bạn bảo ng lao động cung cấp giấy khai sinh cho bạn và làm theo mẫu của bảo hiểm. Nếu công ty bạn mua bảo hiểm tư nhân ở ngoaig nữa. Thì ng lao động mà đẻ mổ thì phải có giấy chứng nhận khi đó sẽ đc thanh toán tiền bảo hiểm ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *