em mới vào nghề xin mọi người giúp em ạ! đây là thời điểm trả lương tháng 4 của …

em mới vào nghề xin mọi người giúp em ạ! đây là thời điểm trả lương tháng 4 của 1 nhân viên! Tính đi tính lại e cũng ko hiễu sao chị kế toán trích lương như thế này! Tại thoi điểm tháng 4 này Tổng lương trích cho BHXH là bao nhiêu ạ! Ví dụ dụ hiện tại là tháng 8 thì tổng luong trích BHXH là bao nhieu ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

4 thoughts on “em mới vào nghề xin mọi người giúp em ạ! đây là thời điểm trả lương tháng 4 của …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *