CÁc bác ơi tình hình là cty e sắp tới có các bác thuế vào thăm.. e thì chưa có k…

CÁc bác ơi tình hình là cty e sắp tới có các bác thuế vào thăm.. e thì chưa có kinh nghiệm tiếp đoàn ktra j cả.. mong các bác chia sẻ ít kinh nghiệm thực tế cho e đỡ bỡ ngỡ với ạ.. thanks .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

6 thoughts on “CÁc bác ơi tình hình là cty e sắp tới có các bác thuế vào thăm.. e thì chưa có k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *