Cả nhà mình hỏi có ai gặp trường hợp như thế này chưa ah. Gặp rồi cho mình xin h…

Cả nhà mình hỏi có ai gặp trường hợp như thế này chưa ah. Gặp rồi cho mình xin hướng xử lý với:
Cty mình làm có đặt in 10 cuốn hoá đơn viết đến cuốn thứ 8 thì thấy thiếu mất 1 số giờ liên hệ nhà in Cty họ giải thể mất rồi. Vậy bây giờ mình phải xử lý sao với hoá đơn thiếu đấy

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Cả nhà mình hỏi có ai gặp trường hợp như thế này chưa ah. Gặp rồi cho mình xin h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *