Cả nhà cho mình hỏi: năm 2015 một Cổ đông sáng lập của Cty mình chuyển nhượng hế…

Cả nhà cho mình hỏi: năm 2015 một Cổ đông sáng lập của Cty mình chuyển nhượng hết 45% CP. Trong đó cho giám đốc (cũng là cổ đông sáng lập – là em trai) 30% và kế toán trưởng (Là vợ của CĐ sáng lập)15% còn lại nhưng bên mình chỉ làm thủ tục với Phòng DKKD – đổi giấy phép KD chứ chưa làm bất kỳ thủ tục gì với CQ thuế thì BG phải xứ lý thế nào? Mong mọi người tư vấn giúp???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 4, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi: năm 2015 một Cổ đông sáng lập của Cty mình chuyển nhượng hế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *