như thế này là phạt nop chậm thuế j ạ. anh chị nào bit chỉ e với e moi làm nên k…

như thế này là phạt nop chậm thuế j ạ. anh chị nào bit chỉ e với e moi làm nên ko pit.e cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

16 thoughts on “như thế này là phạt nop chậm thuế j ạ. anh chị nào bit chỉ e với e moi làm nên k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *