Khách yêu cầu bên e viết đầu ra như vậy bỏ mst và địa chỉ. E hoang mang quá ! Có…

Khách yêu cầu bên e viết đầu ra như vậy bỏ mst và địa chỉ. E hoang mang quá ! Có nên viết không ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Khách yêu cầu bên e viết đầu ra như vậy bỏ mst và địa chỉ. E hoang mang quá ! Có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *