Gấp gấp lắm ạ, mọi người cho e hỏi với ạ. Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ, nhưn…

Gấp gấp lắm ạ, mọi người cho e hỏi với ạ.
Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ, nhưng cổ đông tham gia góp vốn không góp đủ số cổ phần theo ngày quy định.
Bên e sẽ phải sửa lại vốn điều lệ theo thời gian quy định, nhưng vì kế toán cũ ko biết và ko đăng ký lại, thời hạn tính ra là quá 10 tháng rồi, số phạt sẽ như thế nào ạ?
thêm nữa, công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 thành viên, giờ bên em cũng ko biết mà làm có 2 thành viên, phải làm gì ạ?
e cảm ơn mọi người.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Gấp gấp lắm ạ, mọi người cho e hỏi với ạ. Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ, nhưn…”

 • Điều 28. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp
  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục.
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn.
  3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.
  4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  a) Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;
  b) Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  c) Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  a) Buộc đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;
  b) Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;
  c) Buộc đăng ký điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này;
  d) Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này;
  đ) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *