Em chào anh chị ạ. Anh chị cho e hỏi công ty em thành lập năm 2016 ạ bây giờ em …

Em chào anh chị ạ. Anh chị cho e hỏi công ty em thành lập năm 2016 ạ bây giờ em mới làm thủ tục đóng BHXH và khai báo tăng lao động thì em phải làm những thủ tục gì ạ. Với cả khi khai báo bảo hiểm cho giám đốc mục Hợp đồng lao động nên điền như thế nào ạ. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em chào anh chị ạ. Anh chị cho e hỏi công ty em thành lập năm 2016 ạ bây giờ em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *