Đơn vị mình có nhân viên mới chuyển về, bạn đấy đã đăng ký người phụ thuộc và NP…

Đơn vị mình có nhân viên mới chuyển về, bạn đấy đã đăng ký người phụ thuộc và NPT có MST cá nhân ở đơn vị cũ. Giờ mình muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho bạn đấy ở công ty mình thì mình làm theo mẫu biểu nào ( mẫu quy định của TCT theo thời điểm hiện tại ) bạn nào biết giúp mình nhé. Cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

One thought on “Đơn vị mình có nhân viên mới chuyển về, bạn đấy đã đăng ký người phụ thuộc và NP…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *