Anh chị cho em hỏi với ạ. Em tra cứu hóa đơn trên hệ thống không thấy thông tin…

Anh chị cho em hỏi với ạ.
Em tra cứu hóa đơn trên hệ thống không thấy thông tin, liên hệ bên nhà cung cấp họ gửi cho thông báo phát hành chỉ có bên họ ký. (Tên ký điện tử là tên cũ của công ty ạ)
Hóa đơn có hợp pháp không ạ.
Cảm ơn anh chị.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 3, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi với ạ. Em tra cứu hóa đơn trên hệ thống không thấy thông tin…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *