Vụ nhận tiền nộp báo cáo thống kê chẳng nhẽ là có thật….Vậy đi lượm 1 vòng chắ…

Vụ nhận tiền nộp báo cáo thống kê chẳng nhẽ là có thật….Vậy đi lượm 1 vòng chắc cũng đủ bữa nhậu…kkk

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Vụ nhận tiền nộp báo cáo thống kê chẳng nhẽ là có thật….Vậy đi lượm 1 vòng chắ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *