Hi cả nhà :) Nhà mình đã có ai xuất hóa đơn phí hiệu chuẩn cho khu chế xuất chưa…

Hi cả nhà 🙂
Nhà mình đã có ai xuất hóa đơn phí hiệu chuẩn cho khu chế xuất chưa cho em tham khảo chút.
Phí hiệu chuẩn là dịch vụ, cái này chịu thuế suất 5%, nhưng khi đưa vào khu chế xuất, mình có được xuất 0% và làm tờ khai ko mọi người.
Theo em hiểu thì phí hiệu chuẩn ko nằm trong danh sách được xuất thuế 0%. Nhưng vẫn chưa chắc chắn được suyng nghĩ của mình :D,
Mọi người cho em tham khảo ý kiến. Em cảm ơn 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *