Công ty em là công ty cổ phần theo đăng ký thang bảng luong thì tổng giám đốc sẽ…

Công ty em là công ty cổ phần theo đăng ký thang bảng luong thì tổng giám đốc sẽ đóng với mức 6tr nhưng em chỉ muốn đóng với mức như nhân viên là 4.012.500 liệu có ok không cả nhà. Thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Công ty em là công ty cổ phần theo đăng ký thang bảng luong thì tổng giám đốc sẽ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *