Cho em hỏi, Công ty em hiện tại muốn thay đổi địa chỉ nhận thông báo của cơ quan…

Cho em hỏi, Công ty em hiện tại muốn thay đổi địa chỉ nhận thông báo của cơ quan thuế.
Cần làm những loại giấy tờ nào ạ, rất mong nhận được sự giúp đỡ.
Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *