Các anh chị cho em hỏi là bên em đã ký hợp đồng xây dựng thi công phần xây thô, …

Các anh chị cho em hỏi là bên em đã ký hợp đồng xây dựng thi công phần xây thô, bây giờ em quay vào làm lại dự toán của chủ đầu tư để phù hợp với giá của bên em. nhưng thay đổi giá thông báo kiểu gì thì khi lên bảng tổng hợp kinh phí tổng dự toán vẫn lệch cao hơn so với giá hợp đồng. Vậy em có được phép để như thế không ạ? Vì thi công nhiều mẫu nhà cho cùng 1 hợp đồng mà có mẫu thì đưa ra đúng bằng giá trị hợp đồng, có mẫu thì cao hơn giá trị hợp đồng. Không biết phải làm sao nhờ các anh chị giúp đỡ em ạ. E cảm ơn!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi là bên em đã ký hợp đồng xây dựng thi công phần xây thô, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *