Cả nhà cho em hỏi nhỏ chút, nhà cung cấp giao 3 hóa đơn sai địa chỉ công ty giờ …

Cả nhà cho em hỏi nhỏ chút, nhà cung cấp giao 3 hóa đơn sai địa chỉ công ty giờ em làm biên bản điều chỉnh cho cả 3 hóa đơn đc ko hay phải làm 3 biên bản điều chỉnh cho mỗi hóa đơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi nhỏ chút, nhà cung cấp giao 3 hóa đơn sai địa chỉ công ty giờ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *