Anh chị cho e hỏi chút với ạ. E làm dấu thay đổi địa chỉ công ty để đóng vào hóa…

Anh chị cho e hỏi chút với ạ. E làm dấu thay đổi địa chỉ công ty để đóng vào hóa đơn đã phát hành và vẫn muốn tiếp tục sử dụng. Thị e làm dấu thế nào thì hợp lý ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 2, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *