M.n rành cho e hỏi sếp e lỡ đóng dấu treo xong ký tên ko có dấu chức danh như nà…

M.n rành cho e hỏi sếp e lỡ đóng dấu treo xong ký tên ko có dấu chức danh như nào có hợp lệ ko ạ?


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *