Cả nhà cho e hỏi về cách tính giá vốn hàng bán với. Em mới nhận làm kế toán cho …

Cả nhà cho e hỏi về cách tính giá vốn hàng bán với. Em mới nhận làm kế toán cho 1 cty dược. Cty này nhập nguyên vật liệu về rồi thuê 1 cty khác gia công, sx thuốc cho mình. Giá bán các loại thuốc này thì đều có rồi, bây giờ việc của em là tính ngược lại giá vốn hàng bán của các mặt hàng này là bao nhiêu( nghĩa là cân đối các khoản chi phí cho hợp lý với giá bán) e ko biết bắt đầu thế nào, mọi người chỉ giáo giúp e!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 1, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi về cách tính giá vốn hàng bán với. Em mới nhận làm kế toán cho …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *