A. C giúp em với ak. Bên e là cty thương mai. Hiện tại bên e rất nhiều ctv. Cuối…

A. C giúp em với ak. Bên e là cty thương mai. Hiện tại bên e rất nhiều ctv. Cuối tháng bên e tính % doanh số cho các bạn ấy.( nhiều mặt hàng mỗi mặt hàng 1 mức % riêng). Bên e muốn mua pm bán hàng quản lý được tồn kho. Quản lý dc công nợ. Báo cáo được doanh số từng cvt ứng với từng mặt hàng) a.c biết pm nào k giúp e. Em cảm ơn ak.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “A. C giúp em với ak. Bên e là cty thương mai. Hiện tại bên e rất nhiều ctv. Cuối…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *