Mọi người cho em hỏi, hôm nay 31/7 còn hạn nộp tờ khai thuế GTGT và BCTHSDHĐ quý…

Mọi người cho em hỏi, hôm nay 31/7 còn hạn nộp tờ khai thuế GTGT và BCTHSDHĐ quý 2 không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người cho em hỏi, hôm nay 31/7 còn hạn nộp tờ khai thuế GTGT và BCTHSDHĐ quý…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *