Em chào các anh chị, cho em hỏi bây giờ em muốn học nghề kế toán chuyên nghiệp t…

Em chào các anh chị, cho em hỏi bây giờ em muốn học nghề kế toán chuyên nghiệp thì nên học ở trung tâm nào hay ở chỗ nào đào tạo tốt và thực tế nhất ạ? Em đã biết chút ít về kế toán, kiểm toán nhưng em muốn học hành tử tế lại.3

Em ở hn ạ, thank you?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Em chào các anh chị, cho em hỏi bây giờ em muốn học nghề kế toán chuyên nghiệp t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *