Cho mình hỏi chút vs . Mình nộp tờ khai thuế qua web nhantokhai.gov. Nhưng mình…

Cho mình hỏi chút vs . Mình nộp tờ khai thuế qua web nhantokhai.gov. Nhưng mình mất mk để đăng nhập . Mình cắm chữ ký số để lấy lại mật khẩu mà ko đc ? Có ai biết lý do ko ạ . Mình cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Cho mình hỏi chút vs . Mình nộp tờ khai thuế qua web nhantokhai.gov. Nhưng mình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *