Cho mình hỏi chút vs . Mình nộp tờ khai thuế qua web nhantokhai.gov. Nhưng mình mất mk để đăng nhập . Mình cắm chữ ký số để lấy lại mật khẩu mà ko đc ? Có ai biết lý do ko ạ . Mình cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet