Cả nhà cho em hỏi hóa đơn bị đóng dấu như vậy có dùng đc ko vậy? :'(…

Cả nhà cho em hỏi hóa đơn bị đóng dấu như vậy có dùng đc ko vậy? :'(

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 31, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi hóa đơn bị đóng dấu như vậy có dùng đc ko vậy? :'(…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *